Konuşmacı olarak katıldığı konferans ve paneller

 1. Oral Kavite Kanserleri ( Panelist ) – Türk Oto-Rhinolaryngology Derneği XIX. Milli Kongresi 15-20 Haziran 1987
 2. Fasial Paralizlerde Acil Yaklaşım ( Konferans). 3. Hacettepe Alumni Toplantısı Samsun,1987
 3. İş Hayatı ve Kulak Burun Boğaz Sorunları ( Konferans) , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı ve iş Güvenkliği Sempozyumu, 1988
 4. Hacettepe Grubunun Larinks Kanserine Yaklaşım Prensipleri, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. Alümni Toplantısı, 16-18 Haziran 1988, Ankara,( Konferans )
 5. Parotis Tümörlerinde Tedavi Prensipleri ( Panel ) . XX. Türk Otorinolaringoloji Ulusal Kongresi , 9-13 Ekim , Kıbrıs,1989
 6. Sinüzitler ( Panel ), Ankara 1989
 7. Oral Kavite Kanserleri ( Konferans ). I. Türk-Azerbaycan Cerrahi Kongresi, Bakü 1990
 8. Kafa Kaidesi Patolojilerinde Yaklaşımlar ( Panel ). XV. Dünya Kongresi Esnasında Satellit Sempozyum, 1993 Bayındır Hastanesi,Ankara
 9. Parotis Cerrahisi ( Konferans ) . Bursa Otorinolaringoloji Derneği 25 Mayıs 1993
 10. Sekretuar Otitis Media ( Panel ). H.Ü. Tıp Fakültesi K.B.B: Anabilim Dalı 12. Alümni Toplantısı , Ankara 1996
 11. Oral Kavite Kanserleri ( Panel ) , Ankara ORL Derneği, Toplantısı, Ankara,1995
 12. Fasial Sinir Patolojilerinde Tedavi ( Konferans) , H.Ü. Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüctif Cerrahi, 1995, Eğitim Programı
 13. Fasial Sinir Üzerine Çalışmalar ( Konferans ). H.Ü. Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüctif Cerrahi, 1996, Eğitim Programı.
 14. Timpanoplasti ( Panel ), Türk ORL Derneği Ulusal Kongre, Ankara,1997
 15. Parsiyel Larinjektomi Endikasyonları ( Panel moderator) , H.Ü. Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, Ankara,1997
 16. Koklear Implant ( Panel, Moderator) , H.Ü. Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, Ankara,1997
 17. Fasial Paraliziler ( Panel ). H.Ü. Tıp Fakültesi, KBB Alümni Toplantısı, Adana,Ekim 1998.
 18. Kafa Kaidesi Patolojilerinde Yaklaşım ( Panel, Moderatör ), Ankara ORL Derneği Toplantısı , Aralık 1998
 19. Koklear Implant. ( Panelist ) 18 Şubat 1999.
 20. Kronik Otitis Mediade Enfeksiyon Eradikasyonu ve Rekonstrüksiyonu ( Panel, Moderatör ) , 21-24 Mart 1999, Erzurum.
 21. Timpanoplasti ( Konferans, kurs ) 25. Ulusal Türk Türk Oto-Rhino- laryngology ve baş boyun cerrahisi kongresi, İzmir, 18-22 Eylül 1999
 22. Koklear İmplant ( Konferans-Kurs ) 25. Ulusal Türk Türk Oto-Rhino- laryngology ve baş boyun cerrahisi kongresi, İzmir, 18-22 Eylül 1999
 23. Türkiye’ de koklear İmplant Gerçeği ( Panel) 25. Ulusal Türk Türk Oto-Rhino- laryngology ve baş boyun cerrahisi kongresi, İzmir, 18-22 Eylül 1999.
 24. Timpanopasti, Stapedektomi, Fasial Paralizi ve Tedavisi, Koklear İmplant .26. Ulusal Türk Türk Oto-Rhino- laryngology ve baş boyun cerrahisi kongresi ( Konferans, Kurs ), Antalya, 18-22 Eylül 2001
 25. Nazal Obstrüksiyon Sonrası Gelişebilen Kulak Sonuçları. 26. Ulusal Türk Türk Oto-Rhino- laryngology ve baş boyun cerrahisi kongresi ( Panel ), Antalya, 18-22 Eylül 2001
 26. Koklear İmplantasyon. Cochlear İmplantasyon ve Nero-otoloji Sempozyumu 8-9 Kasım , 2001 İstanbul.
 27. Oral Kavite Orafarinks Kanserleri ( Panel ) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalının Organize etiiği Multidisipliner Toplantı. 28-30 Mart 2002, Ankara.
 28. Pediatrik Nazofarinks Karsinomarında Cerrahi Tedavi(Panel-Panelist )Onkoloji Kongresi,Eylül 2001,Istanbul
 29. Koklear İmplantasyon(Konferans), I. Cochlear implantasyon ve Nöro-otoloji Sempozyumu 8-9 Kasım 2001 Istanbul
 30. Oral Kavite ve Orafarinks Kanserleri ( Panel-Panelist ) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalının Organize etiiği Multidisipliner Toplantı. 28-30 Mart 2002, Ankara.
 31. Bell’s Palsy(Panel-Başkan),II.Otoskop Grubu Simpozyumu,11-13 Ekim 2002,Istanbul
 32. Larinks Benign Lezyonlarının Cerrahi Tedavisi (Panel-Panelist),II.Türk-İtalyan Larengoloji Kongresi,8-10 Kasım 2002,Ankara
 33. Oral Kavite Kanserleri(Konferans),Başkent üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Anabilimdalı Eğitim Toplantısı,12-Mart-2003 ,Ankara
 34. Otoskleroz(Panel-Panelist),SSk Ankara Eğitim Hastanesi,Kulak-Burun-Boğaz Klinikleri I.Bahar sempozyumu , 25 Nisan 2003,Ankara
 35. Parotis Tümörlerinde Sorunlar(Panel-Panelist),Türk Kulak-Burun-Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Vakfı , I.Akademi Toplantısı ,5-6 Eylül 2003,Istanbul
 36. Koklear İmplant(Konferans kurs),27.Ulusal Türk Oto-Rhino-Laringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 4-9 Ekim 2003,Antalya
 37. Fasial Paralizi ve Tedavisi(Konferans Kurs), 27.Ulusal Türk Oto-Rhino-Laringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 4-9 Ekim 2003,Antalya
 38. Stapedektomi(Konferans Kurs),27.Ulusal Türk Oto-Rhino_Laringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi ,4-9 Ekim 2003,Antalya
 39. Timpanoplasti (Konferans Kurs),27.Ulusal Türk Oto-Rhino-Laringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,4-9 Ekim 2003, Antalya
 40. Beyin Sapı İmplantı(Konferans Kurs),27.Ulusal Türk Oto-Rhino-Laringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kngresi, 4-9 Ekim 2003,Antalya
 41. Beyin Sapı İmplantı(Konferans),II.Koklear İmplantasyon ve Nöro-Otoloji Sempozyumu,5-6 Aralık 2003,Istanbul
 42. Endolaringeal Tümör Cerrahisi(Panel-Panelist),Kulak-Burun-Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 6.Uluslararası Toplantısı,KBB de Minimal İnvaziv Yaklaşımlar 11-13 Aralık 2003,Ankara
 43. Otitis Media (Panel,Moderatör):Üst Solunum Yolları Enfeksiyonları Simpozyumu 13-15 Şubat 2004 Kayseri.
 44. Larinks Kanserlerinde Cerrahi Prognostik Faktörler(Konferans): Uludağ üniversitesi radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı,!6.Nisan 2004
 45. Timpanoplasti(konferans kurs):Türk Kulak-Burun-Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı 2.Akademi Toplantısı 15-!8 nisan 2004 Adana.
 46. Türkiyede Cochlear Implant(Panel Başkanı) :28.Ulusal Türk Oto-Rhino-Laringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi.8-10 nisan.2005.Antalya.
 47. Kronik Otitis Media Cerrahisi (Panelist):Hacettepe Otoloji Günleri.6-7 Mayıs.2005.Ankara.
 48. Fasial Sinir Cerrahisi(Panelist):Hacettepe Otoloji Günleri.6-7 mayıs.2005.Ankara.
 49. Cochlear İmplantasyon(Panel, Moderatör ):Hacettepe Otoloji Günleri.6-7 Mayıs.2005.Ankara.
 50. Beyin Sapı İmplantı(Panel,Moderatör):Hacettepe Otoloji Günleri.6-7 Mayıs.2005.Ankara.
 51. Fasial Sinir Lezyonları(Panel,Moderatör):8.GATA KBB Günleri,Tanıdan Tedaviye Otoloji ve Odyoloji Simpozyumu.15-18 Eylül.2005.Antalya.
 52. Stapedektomi(Panel,Moderatör):3.Koklear İmplantasyon-Otoloji-Nörootoloji-Odyoloji Kongresi.25-26.Kasım.2005.Ankara.
 53. Miringoplasti (Konferans): Çukurova Ünv.Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim dalı ,4. Videokonferans Simposiumu.^31.Mart-1 Nisan 2006 Adana
 54. Effüzyonlu Otitis Media(panel,Panelist):4.Akademi toplantısı,13-15 Nisan.2006 Ankara
 55. Timpan Memebrandan- Beyin Sapına İşitme Rekonstrüksiyonu(konferans): Kırıkkale Ünv. Tıp Fak. Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalı ,12.Mayıs.2006
 56. Fasiyal Sinir Cerrahisi(Konferans Kurs):Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi;Kulak-Burun –Boğaz Anabilim Dalı.Otoloji Günleri II.,1-2 Haziran.2006 Ankara
 57. Kronik Otitis Media Cerrahisi(Konferans Kurs):Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalı,Otoloji günleri II. 1_2 Haziran.2006.Ankara.
 58. Koklear İmplantasyon(Konferans Kurs):Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,Kulak-Buran-Boğaz Anabilim Dalı.Otoloji Günleri II. 1-2 Haziran.2006.Ankara
 59. Beyin Sapı İmplantasyonu(konferans Kurs): Hacettepe üniversitesi tıp fakültesi,Kulak-Burun Boğaz Anabilim Dalı.Otoloji Günleri II. 1-2 Haziran 2006.Ankara
 60. Faiyal Sinir Cerrahisi(Panel,Moderatör):Hacettepe üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak burun Boğaz Anabilim Dalı,Otoloji günleri III.,3-4 Mayıs 2007 Ankara
 61. Kronik Otitis Media Cerrahisi I:Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,Kulak-Burun_Boğaz Anabilim Ddalı,Otoloji Günleri III.3_4 Mayıs 2007.Ankara
 62. Kronik Otitis Media Cerrahisi II:Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,Kulak-Burun-Boğaz Ansbilim Dalı,Otoloji Günleri III.3-4 Mayıs 2007 Ankara.
 63. Koklear İmplantasyon(Panel,Moderatör):Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalı,Otoloji Günleri III..:3-4 mayıs.2007,Ankara
 64. Beyin Sapı İmplantasyonu(Panel,Moderatör):Hacettepe üniversitesi Tıp Fakülteasi Kulak-Burun-Boğaz Anabilim dalı,Otoloji Günleri III.,3-+ Mayıs.2007,Ankara
 65. Fasial Sinir Cerrahisinin Dünü-Bugünü(Panel,Moderatör):29.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 26-31 Mayıs.2007 Antalya
 66. Miringoplastiler(konferans): Dicle-Fırat Havzası Kbb ve Baş-boyun Cerrahisi Derneği Bilimsel Etkinlikleri,29.Ağustos- Eylül 2007,Elazığ
 67. Otolojide İmplantlar(Panel,Moderatör):23.Hacettepe Kulak Burun Boğaz Alumni Toplantısı.( Kasım.2007 Istanbul)
 68. Ülkemiz Gerçeğinde Koklear İmplantasyon Uygulamaları(Panel,Moderatör):4.Koklear implantasyon Otoloji-Nörootoloji Odyoloji Kongresi.22-24 Kasım.2007 İzmir
 69. Fasiyal sinir Cerrahisi(panel,Moderatör): 4.Hacettepe Otoloji günleri,24-25 Nisan 2008 , Ankara
 70. Kronik Otit Hastasını Nasıl Ele Alalım(panel,Moderatör):4.Hacettepe otoloji günleri 24-25 Nisan 2008
 71. Koklear ve Beyin sapı İmplantasyonu(panel,Moderatör): 4. Hacettepe Otoloji günleri 24-25 Nisan.2008,Ankara
 72. Fasiyal Sinir Cerrahisi (Panel,Moderatör):5.Hacettepe Otoloji Günleri,16-17 Nisan 2009,Ankara
 73. Kronik Otit Hastasını Nasıl ele alalım (Panel,Konuşmacı):5. Hacettepe Otoloji Günleri,16-17 Nisan 2009,Ankara
 74. Koklear ve Beyin Sapı İmplantasyonu (Panel,Moderatör):5.Hacettepe Otoloji Günleri,16-17 Nisan 2009,Ankara
 75. Günümüzde Otoskleroza Yaklaşım (Panel,Moderatör,Safa Karatay Anısına):31.Türk Ulusal Kulak-Burun-Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,28 Ekim-01 Kasım 2009 .Antalya
 76. Timpanoplasti Teknikleri (Panel,Moderatör):5.Koklear İmplantasyon,Otoloji-Nöorotoloji Odyoloji Kongresi,4-7 Kasım 2009,Eskişehir
 77. Ülkemizde Otolojinin Sorunları(Panel,Moderatör): I. Ulusal otoloji-nörootoloji kongresi,12-16 Mayıs,2010 Kıbrıs,Magosa
 78. Fasyal Sinir Cerrahisi(Panel,Moderatör):6.Hacettepe Otoloji Günleri,16-17 Eylül2010 Ankara
 79. Kronik Otitli Hastayı Nasıl Ele Alalım(Panel,Panelist):6.Hacettepe Otoloji Günleri 16-17 Eylül 2010 Ankara
 80. Koklear ve Beyin Sapı İmplantasyonu(Panel,Moderatör):6.Hacettepe Otoloji Günleri 16-17 Eylülü 2010 Ankara
 81. Timpanik Membrandan Beyin Sapına (konferans): 32.Türk Ulusal Kulak-Burun-Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 27-31 Ekim 2010 Antalya
 82. İşitme implantları(Panel,moderatör):IV. Ondokuz Mayıs KBB Günleri,10-11 Aralık.2010 Samsun.
 83. İletim tipi işitme kayıpları(panel,moderatör):27.hacettepe K.B.B. Alumni toplantısı.10.Haziran.2011 Ankara
 84. Timpanoplasti ( Panel,Moderator): 33. Türk Ulusal Kulak-Burun-Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-30 Ekim 2011, Antalya.
 85. Koklear İşitme Kayıplarında Tanı,Tedavi ve Rehabilitasyonda Karşılaşılan Güçlükler(Panel,moderatör). 6. Koklear İmplantasyon,Otooji-Nöorotoloji Odyoloji Kongresi 24-27 Kasım.2011,Adana
 86. Timpanoskleroz; patogenez-tedavi,(Panel,moderatör):II.ulusal otoloji ve nörootoloji kongresi ,10-13 Mayıs.2012 ,Adana
 87. Koklear İmplantasyon Komplikasyonları(panel,moderatör): 7.Koklear İmplantasyon Otoloji-Nörootoloji Odyoloji kongresi,5-8 Eylül 2013 Gaziantep.
 88. Parotis malign tümörlerinde cerrahi tedavi prensipleri(konferans):Başkent üniversitesi Kulak Burun Boğaz anabibim dalı,9Ocak 2014
 89. Otolojide sık karşılaşılan sorunlar ve pratik çözüm önerileri(panel,panelist):III.Ulusal Otoloji ve Nörootoloji kongresi,1-4 Mayıs 2014 Antalya.
 90. Otoskleroza transdisipliner yaklaşım(Panel, Moderatör) 9. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi 11-13 Ekim 2018 İstanbul